Firma Speciální Medicínská Technologie, s.r.o. je ryze česká vývojová a výrobní firma, založená hlavně na základě entuziasmu a na zkušenostech a odborných znalostech svých zakladatelů z uplynulých desetiletí. Firma má dnes 5 společníků, kteří jsou zároveň i zaměstnanci firmy. Kromě toho zaměstnává další zaměstnance ve výrobě, ve vývoji, v obchodním úseku a v sekretariátu a cca 38 obchodních smluvních dealerů pro tuzemsko a 8 dalších pro zahraničí.

O zásadních otázkách rozhoduje Valná hromada společnosti. Běžný chod firmy řídí ředitel, a to přímo nebo prostřednictvím vedoucích jednotlivých úseků (výrobní, obchodní, technicko-ekonomický). Zaměřením a pracovní náplní firmy je vývoj, výroba, prodej a servis ELEKTRO a KRYOchirurgických přístrojů, nástrojů a příslušenství pro různé medicínské obory, včetně specializovaného přístrojového vybavení pro stomatologii a včetně přístrojů téhož zaměření pro veterinární chirurgii. Firma vyrábí a je mezinárodně certifikována podle norem platných v EÚ a v ČR - ISO 9001, ISO 13 485, Směrnice Rady Evropy 93/42 EEC, ČSN EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-2-2) i podle nařízení vlády ČR NV 336/2004 a 245/2009 Sb. a podle dalších národních interních norem a platných interních předpisů. Notifikovanou osobou pro ČR i EU je nyní EZÚ Praha - NB 1014 se sídlem v Praze, dříve G-MED - NB 0459 se sídlem v Paříži. Firemní výrobky jsou nositeli mezinárodní značky shody CE 1014, na základě příslušných zkušebních Certifikátů nebo Protokolů. Při distribuci jsou rutině vybavovány platným Prohlášením o shodě. Firma Speciální Medicínská Technologie, s.r.o. je jediným výrobcem KRYO a ELEKTROCHIRURGICKÝCH přístrojů v České republice. Profesionální výrobky firmy se vyznačují nejen vysokou kvalitou, univerzální užitností, bezpečností, ale i příznivou cenou a dostupností servisu.

Nezanedbatelným rysem je i vlastní instrumentárium a příslušenství, které šetří ekonomický rozpočet nejen českých uživatelů. Krédem firmy je dodávat lékařům kvalitní moderní přístroje s vysokou užitnou hodnotou, se zajištěným servisem za rozumné a dostupné ceny.

VYSOKÁ KVALITA, ale nikoli VYSOKÁ CENA !

Takové přístroje a nástroje v oborech KRYOCHIRURGIE a ELEKTROCHIRURGIE také firma SMT ve spolupráci s českými i zahraničními lékaři vyvíjí.

    Výrobce nástrojů v oborech KRYOCHIRURGIE a ELEKTROCHIRURGIE