Představenstvo je nejvyšším orgánem Asociace v období mezi plenárními zasedáními. Je voleno plenárním zasedáním na období pěti let. Členové představenstva jsou vysoce kvalifikovanými odborníky z oboru s mnohaletými zkušenostmi v řízení významných podniků a institucí v oblasti zdravotnictví a obchodu. Z tohoto silného know-how mohou čerpat všechny členské firmy ve svůj prospěch.


Ing. Jana Vykoukalová
Předsedkyně představenstva AVDZP, výkonná ředitelka, meziasociační spolupráce, marketing
Ing. Karel Kloc, CSc.
Místopředseda představenstva,
rozvoj oboru, výzkum, vývoj a inovace

Ing. Petr Mašek
Místopředseda představenstva,
legislativa a certifikace ZP

Petr Foit
Člen představenstva,
podpora exportu a obchodu

Ing. Tomáš Kolář
Člen představenstva,
mezinárodní spolupráce
Doc. Ing. Jaroslav Průcha, CSc. Doc. Ing. Jaroslav Průcha, CSc.
Člen představenstva
spolupráce s akademickou sférou
Ing. Karel Fiedler
Člen představenstva,
podpora odborných procesů výroby ZP
Petr Kotík
Člen představenstva,
financování zdravotnictví