Proč se stát členy Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků? Získáváte jedinečnou možnost pro rozvoj a podporu vašich obchodních a podnikatelských aktivit. Cenné zkušenosti, know how a možnost setkání s kolegy z oboru a především silnou podporu v rámci legislativy a spolupráce s autoritami ČR.

V rámci členství získává automaticky každá firma i svůj on-line katalogový list, kde může prezentovat svoji činnost a produkty a pomoci tak svému zviditelnění. Asociace také pravidelně vydává tištěný katalog firem, který se těší velké popularitě na zahraničních výstavách. V neposlední řadě pořádáme několikrát ročně společné členské schůze, kde osobně získáte cenné informace a máte jedinečnou možnost konzultací a navazování nových příležitostí pro spolupráci.

Hlavní výhody členství v Asociaci

Podporujeme české firmy

Inovativní české produkty a služby našich členů přispívají k zajištění kvalitní zdravotní péče a zaslouží si patřičný růst na trhu.

Pomáháme s expanzí na zahraniční trhy

Naše zkušenosti, kontakty a spolupráce s partnery v oblasti podpory exportu pomáhají firmám v prosazení na zahraničních trzích.

Prezentujeme naše členy na světových výstavách

Podporujeme aktivní účast a prezentace členů na významných veletrzích po celém světě.

Podporujeme výzkum a vývoj

Podporujeme zapojení našich členů do výzkumných a vývojových projektů a jejich úspěšná řešení.

Velmi aktivně spolupracujeme s ministerstvy a státními institucemi

Úzce spolupracujeme s řadou ministerstev a institucí pro zajištění podpory členů ve všech oblastech jejich zájmů

Spolupracujeme se špičkovými lékaři

Organizujeme pravidelná setkání a vzdělávání s profesionály ze zdravotnictví.

Spolupracujeme s univerzitními pracovišti

Podporujeme rozvoj oborů v oblasti zdravotnických technologií a transfer výsledků výzkumu a vývoje do praxe.

Zkvalitňujeme zdravotnictví a zdravotní péči

Podporujeme zavádění do praxe nejmodernějších technologií, postupů a inovativních produktů a služeb