Medin, a.s., je největší český výrobce nástrojů pro humánní lékařství. Vyrábí a dodává široký sortiment chirurgických, stomatologických nástrojů a implantátů pro traumatologii. Dlouholetá tradice výroby lékařských nástrojů, začínající již v roce 1949, vytvořila know-how umožňující zaujmout odpovídající místo na trhu České republiky a také úspěšně konkurovat zahraničním výrobcům.