Patentová a právní agentura

INPARTNERS GROUP poskytuje komplexní právní a odborné služby, zejména pro podnikatelské subjekty, a to v oblasti práva duševního vlastnictví, obchodního práva, občanského práva, pracovního práva, rodinného práva, trestního práva. Služby jsou poskytovány i v cizích jazycích.

INPARTNERS GROUP se specializuje zejména na poskytování služeb při ochraně a uplatňování práv z duševního vlastnictví a práv souvisejících, a to zejména v následujících oblastech:

 • autorské právo a práva související
 • software a jeho ochrana
 • patenty na vynálezy
 • užitné vzory
 • průmyslové vzory
 • topografie polovodičových výrobků
 • odrůdové právo
 • ochranné známky
 • označení původu a zeměpisná označení
 • obchodní firmy
 • doménová jména
 • nekalá soutěž
 • obchodní tajemství
 • know-how
 • důvěrné informace
 • ochrana dobré pověsti
 • ochrana osobnosti
 • ochrana osobních údajů
 • mediální právo a reklama
 • právní audit duševního vlastnictví
 • arbitráž a mediace právních sporů o duševní vlastnictví

Členové se aktivně podílí na činnosti řady národních a mezinárodních organizací v oblasti duševního vlastnictví.

INPARTNERS GROUP též poskytuje odborná školení v podnikové ochraně a rozvoji duševního vlastnictví.