Posláním společnosti Pharmdata je shromažďování, udržování a sjednocování informací z vybrané oblasti zdravotnictví tak, aby byly trvale aktuální a snadno dosažitelné pro konkrétní uživatele. Většina zpracovaných dat je určena odborníkům, data jsou tříděna podle potřeb jednotlivých typů uživatelů. Vybrané a zájmu laiků přizpůsobené infomace jsou též k dispozici i široké veřejnosti.


Pro nemocnice

 • nomenklatura zdravotnických prostředků
 • číselník zdravotnických prostředků
 • párování sortimentu v holdingu
 • katalogy zdravotnických prostředků
 • prohlášení o shodě
 • adresáře výrobců a dodavatelů

Pro lékaře

 • vyhledávání všech základních informací o léčivech, doplňcích stravy a běžných zdravotnických prostředcích
 • kompletní SPC léčivých přípravků
 • porovnání aktuálních doplatků v ATC
 • adresáře výrobců a dodavatelů

Pro veřejné lékárny a prodejny ZP

 • číselník léčiv, zdravotnických prostředků, doplňků stravy a dalšího lékárenského sortimentu
 • logistické informace (balení, váha, skladovací teploty atd. lékárenského sortimentu)
 • vyhledávání sortimentu, podrobné informace, SPC, prohlášení o shodě apod.
 • adresáře výrobců a dodavatelů

Pro internetové lékárny

 • číselník léčiv, zdravotních prostředků, doplňků stravy a dalšího lékárenského sortimentu
 • okamžitá aplikace aktuálních příbalových letáků, zobrazení přípravků a dalších vybraných údajů
 • logistické informace (balení, váha, skladovací teploty atd. lékárenského sortimentu)
 • adresáře výrobců a dodavatelů

Pro výrobce

 • registrace výrobků do číselníků PDK a ZP
 • přidělení PDK a APA kódů
 • kontrola dokumentace
 • zhotovení fotodokumentace
 • statistiky zájmů o výrobky
 • přehledy sortimentů

Pro dodavatele a distributory

 • číselník kompletního sortimentu
 • logistické informace (balení, váha, skladovací teploty atd. lékárenského sortimentu)
 • statistiky zájmů o výrobky
 • adresáře lékáren
 • registrace, HEM, prohlášení o shodě atd.

Pro veřejnost

 • základní informace o lécích a dalším lékárenskému sortimentu
 • adresáře lékáren a dalších zdravotnických zařízení
 • kontakty na e-lékárny