MEDKONSULT medical technology s. r. o. (MMT) je předním evropským výrobcem urodynamických aparatur – přístrojů pro vyšetřování močových cest.

Produktové portfolio MMT zahrnuje kompletní škálu přístrojového vybavení urologických pracovišť od základních systémů pro uroflowmetrii až po komplexní urodynamické vyšetřovací soupravy umožňující až 16-ti kanálová měření kombinovaná s ultrazvukovou či RTG vizualizací – tzv. videourodynamikou.

Inovativnost technických řešení produktové řady UROMIC a DANFLOW společnosti MMT je výsledkem nejen zkušenosti a vyzrálosti vývojového týmu, ale i nekonvenčního přístupu k řešení jednotlivých technických uzlů v průběhu celého procesu návrhu a vývoje. Důležitými parametry nejsou jen funkčnost a spolehlivost navrhovaných řešení, ale rovněž i jejich design a ergonomie.

Cílem společnosti MMT je prostřednictvím svého produktového portfolia, poskytovat svým zákazníkům dostatek včasných a přesných informací (výsledků měření) jako spolehlivý základ pro jejich další rozhodování při stanovování diagnózy.

Produkty společnosti MMT jsou aktuálně dodávány prostřednictvím dynamicky se rozvíjející sítě distribučních partnerů do více než 40 zemí světa.

Z historie společnosti

Společnost MEDKONSULT medical technology s.r.o. vznikla k 1. 9. 2015 odštěpením od původní společnosti MEDKONSULT, s.r.o.

Společnost MEDKONSULT, s.r.o. byla založena v roce 1992 jako obchodní společnost zaměřená na ultrazvukové zobrazovací systémy dánské výroby aplikované zejména v oblasti urologie a přístroje pro urodynamická vyšetření. Majitel společnosti se už od vzniku podílel na vývoji urodynamických přístrojů – prvních svého druhu v České republice. Ty se brzy začaly sériově vyrábět pod značkou Uromic.

Postupně se společnosti MEDKONSULT, s.r.o. podařilo prosadit tyto přístroje i na zahraničních trzích. První prodeje do zahraničí byly realizovány již v roce 2003.

Objem výroby a obchodu se díky tomuto úspěchu několikanásobně zvýšil a společnost se začala více orientovat na zahraniční trhy. To sebou přineslo větší potřebu orientace na tuto část činnosti společnosti a potřebu reorganizace tak, aby bylo možné v úspěšném trendu pokračovat.

V roce 2015 se majitelé firmy MEDKONSULT, s.r.o. rozhodli oddělit vývoj, výrobu a export těchto přístrojů do samostatné firmy MEDKONSULT medical technology s.r.o. (MMT) s cílem vytvořit podmínky pro další pokračování v rozvoji výroby a zahraničního obchodu.

Novým majitelem společnosti MEDKONSULT medical technology s.r.o. se v roce 2016 stala společnost TRYSTOM. TRYSTOM byl dlouholetým strategickým obchodním partnerem Medkonsultu – byl nejen dodavatelem mechanických komponent přístrojů, ale podílel se i na jejich návrhu a vývoji. Spojení se společností TRYSTOM bylo tedy logickým krokem, který umožnil lepší synergii při vývoji a výrobě přístrojů.