Společnost EMBITRON s.r.o. je významným producentem a dodavatelem lékařské přístrojové techniky v oblasti fyzikální léčby, léčebné rehabilitace i dalších oborů medicíny.

Za svou více než dvacetiletou tradici se firma EMBITRON s.r.o. stala jedním z hlavních dodavatelů přístrojů pro léčbu pohybového aparátu, poruch prokrvení tkání, váznoucího metabolismu a trofických změn končetin, čímž přispívá k výraznému zvýšení kvality života pacientů trpících danými nemocemi.

Společnost EMBITRON s.r.o. dodává přístroje do celého světa. Součástí jejích služeb je také instalace, zaškolení obsluhujícího zdravotnického personálu a potřebná poprodejní péče. Společnost EMBITRON s.r.o. je certifikována dle ČSN EN ISO 13 485:2003.

Přístroje vyráběné a/nebo dodávané společností EMBITRON s.r.o. jsou ve shodě s direktivou Evropské unie European Council Directive 93/42/EEC, jsou certifikovány evropskou značkou kvality CE a odpovídají mezinárodní normě IEC 60 601-1.

Většina z dodávaných komodit je také schválena pro použití ve zdravotnictví řady zemí mimo EU. Společnost EMBITRON s.r.o. realizuje také projekty a dodávky vybavení zdravotnických zařízení typu rehabilitačních nebo lázeňských ústavů a wellness center v tuzemsku i zahraničí.

Od června 2016 je společnost EMBITRON s.r.o. součástí skupiny CertiCon Group.

  INDIKAČNÍ OBLASTI

 • Poruchy prokrvení končetin
 • Bolest a hojení
 • Poruchy pohybu
 • Artrózy

  LÉČEBNÉ METODY

 • Vakuově-kompresní terapie
 • Distanční elektroterapie
 • Vysokoindukční magnetická stimulace
 • Nízkoenergetická magnetoresonanční terapie

  UNIKÁTNÍ ZAŘÍZENÍ

 • Extremiter 2010
 • VAS-07
 • Saluter Moti
 • Saviolum