EKOM spol. s r.o. je slovenská spoločnosť zaoberajúca sa predovšetkým vývojom a výrobou zdravotníckej techniky a od roku 2000 aj spracovaním tenkých plechov CNC technológiou. Cieľom spoločnosti je vyrábať špičkové produkty ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky trhu, systematické zvyšovanie ich kvality a technologickej úrovne.

  • Dentálne kompresory pre zubné ordinácie a laboratóriá
  • Dentálne odsávačky
  • Jednotky pre úpravu vzduchu , sušenie a filtráciu