Historie

Společnost CHEIRÓN byla založena v roce 1994 v Plzni. Jako člen Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků se během svého působení na trhu etablovala jako významný dodavatel zdravotnických prostředků a materiálu v oboru anestezie a intenzivní péče. Hlavními aktivitami společnosti jsou vývoj, výroba, distribuce, import, export a servis zdravotnických prostředků. Společnost tvoří cca 50 zaměstnanců a kooperujících pracovníků se širokým portfoliem znalostí a zkušeností. Sídlo společnosti je umístěno v Praze, hlavní výrobní a kancelářské kapacity jsou alokovány v Plzni.

Dostupnost a vysoký standard poskytovaných obchodních a servisních služeb v České republice zajišťuje šest regionálních kanceláří v Praze, Brně, Ostravě, Kroměříži, Hradci Králové a Českých Budějovicích.

Služby

Významnou součástí společnosti je servisní, měřicí a kalibrační centrum, kde se provádí záruční a pozáruční servis veškerých vyráběných a distribuovaných zdravotnických prostředků, zejména anestetických systémů, plicních ventilátorů, měření a kalibrace tonometrů, volumetrů, odpařovačů kapalných anestetik, defibrilátorů, monitorů vitálních funkcí, infuzních pump a lineárních dávkovačů. Servisní technici absolvují pravidelná školení ve výrobních závodech dodavatelů CHEIRÓN a.s.

Kvalita

Politika jakosti společnosti CHEIRÓN a.s. vychází ze základního záměru udržení a rozvoje velmi dobrého postavení významného českého dodavatele zdravotnických prostředků a poskytovatele odborných servisních služeb. Poskytované služby a technické parametry nabízených produktů musí splňovat všechny reálné požadavky zákazníků.

Uvedené záměry společnost CHEIRÓN a.s. realizuje v kontextu s platnou legislativou, technickými standardy a standardy podporující ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Důkazem naplňování stanovené politiky jakosti jsou platné certifikáty managementu jakosti EN ISO 13485.

Výroba

Výrobní program tvoří především kompletní sortiment proudových odsávacích souborů a příslušenství, elektrické odsávací přístroje řady VICTORIA a DYNAMIC oceněných na mezinárodních veletrzích.

Distribuce

Společnost CHEIRÓN a.s. si získala důvěru renomovaných světových výrobců zdravotnických prostředků, jejichž produkty jsou určeny pro anestezii, intenzivní péči a operační sály. Společnost CHEIRÓN a.s. je jejich úspěšným exkluzivním distributorem v České republice.

Export

Odsávací technika vyráběná ve společnosti CHEIRÓN a.s. je exportována do více než 60 zemí prostřednictvím distribuční sítě specializovaných firem.

Austrálie – Belgie – Egypt – Finsko – Francie – Chorvatsko – Indie – Indonésie – Irsko – Írán – Jordánsko – Kypr – Libye – Litva – Lucembursko – Maďarsko – Malajsie – Německo – Nizozemí – Polsko – Portugalsko – Rakousko – Rumunsko – Španělsko – Turecko – Thajsko – a další.

Výsledky našeho úsilí pravidelně prezentujeme na kongresech, sympoziích, na veletrzích Medica Düsseldorf, Arab Health Dubai a dalších.

CHEIRÓN a.s.