Pozvánka na odborný seminář ve spolupráci s CQS a SÚKL

Srdečně vás zveme na odborný seminář Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků ve spolupráci s CQS - „Zdravotnické prostředky – Systémy managementu kvality – Požadavky pro účely předpisů“ a SÚKL - „Podávání žádostí přes RZPRO pro distributory a dovozce“.


Organizační pokyny

 • Datum: úterý 25. 10. 2016, 9:30 – 15:30 hodin
 • Místo konání: BVV administrativní budova, ulice Veletržní, Brno, 1. patro, Kinosál 102
 • Účastnický poplatek:
  • pro členy asociace 500,- Kč/osoba
  • pro nečleny asociace 800,- Kč/osoba
 • Platba poplatku:
  • Úhrada do 15. 10. 2016 na účet č. 95930621/0100, V.S. 25102016, uvádějte prosím název firmy. Do deseti dnů po uskutečnění semináře obdržíte doklad o zaplacení, který bude možno použít jako daňový doklad
 • Parkování: Parkoviště u BVV
 • Občerstvení: Káva, minerálka, zákusek
 • Pozvánka a přihláška na seminář:
  • Přihláška ke stažení je přiložena na konci této stránky. Pozvánka slouží i pro více osob, poplatek platí každá osoba zvlášť. Přihlášku odešlete nejpozději do 10. 10. 2016, platbu do 15. 10. 2016.
 • Veřejná doprava:
  • Od hlavního vlakového nádraží tramvají č. 1, směr výstaviště (Bystrc), zastávka - výstaviště hlavní vchod.

Program

 • 9:30–9:45 hod
  Zahájení
  JUDr. Kopeček, předseda představenstva AVDZP
 • 9:45-10:00 hod.
  Úvodní slovo
  Ing. Petr Mašek, SZÚ, s. p. odborný garant
 • 10:00–10:20 hod.
  I. CQS – Představení CQS – certifikační orgán pro systémy managementu a člen mezinárodní sítě IQNet
  Ing. Jana Olšanská – vedoucí certifikačního orgánu a výkonný ředitel CQS
 • 10:20-11:20 hod.
  ITC - Zdravotnické prostředky – Systémy managementu kvality – Požadavky pro účely předpisů (ISO13485:2016)
  Václav Kahánek – certifikace zdravotnických prostředků - Institut pro testování a certifikace
 • 11:20-12:00 hod.
  Diskuse
 • 12:00–12:45 hod.
  Přestávka na občerstvení
 • 12:45–14:45 hod.
  II. SÚKL - Podávání žádostí přes RZPRO pro distributory a dovozce
  Ing. Jakub Filip - vedoucí Oddělení registrace a notifikace - Sekce ZP
 • 14:45-15:30 hod.
  III. Diskuze a závěrečné slovo předsedy asociace

Dodatečné informace

Seminář se uskutečňuje na základě usnesení plenárního zasedání Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, která proběhla dne 9. 6. 2016.

 • Odborný garant semináře:
  Ing. Petr Mašek
  místopředseda představenstva - sekce vzdělávání
  JUDr. Jaroslav Kopeček
  předseda představenstva Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
 • Sekretariát semináře:
  AVDZP
  Simona Marie Dolníčková
  Vinařská 6, 603 00 Brno
  mobil: 602 780 297
  e-mail: simona.dolnickova@medtechnik.cz

Pozvánka s přihláškou ke stažení (Word)