Pozvánka na odborný seminář ve spolupráci s ÚNMZ, ITC, a. s. a EZÚ, s. p.

Srdečně vás zveme na odborný seminář Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků ve spolupráci s ÚNMZ, ITC, a. s. a EZÚ, s. p.


Organizační pokyny

 • Datum: čtvrtek 5. 10. 2017, 9:30 – 15:30 hodin
 • Místo konání: BVV administrativní budova, ulice Veletržní, Brno, 1. patro, Kinosál 102
 • Účastnický poplatek:
  • pro členy asociace 500,- Kč/osoba
  • pro nečleny asociace 800,- Kč/osoba
 • Platba poplatku:
  • úhrada do 25. 9. 2017 na účet č. 95930621/0100, V.S. 05102017. Uvádějte prosím název firmy. Do deseti dnů po uskutečnění semináře obdržíte doklad o zaplacení, který bude možno použít jako daňový doklad
 • Parkování: Parkoviště u BVV
 • Občerstvení: Káva, minerálka, zákusek
 • Pozvánka a přihláška na seminář:
  • Přihláška ke stažení je přiložena na konci této stránky. Pozvánka slouží i pro více osob, poplatek platí každá osoba zvlášť. Přihlášku odešlete nejpozději do do 15. 9. 2017, platbu do 25. 9. 2017.
 • Veřejná doprava:
  • Od hlavního vlakového nádraží tramvají č. 1, směr výstaviště (Bystrc), zastávka - výstaviště hlavní vchod.

Program

 • 9:30–9:45 hod
  Zahájení
  JUDr. Kopeček, předseda představenstva AVDZP
 • 9:45-10:00 hod.
  Úvodní slovo
  Ing. Petr Mašek, SZÚ, s. p. odborný garant
 • 10:00–11:00 hod.
  I. ÚNMZ – Představení ÚNMZ – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
  "Právní úprava zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a s tím související problematika adaptace přímo použitelných předpisů EP a Rady".

  Mgr. Zdeněk Veselý - náměstek předsedy ÚNMZ, Ředitel Sekce odborných působností
 • 11:10-11:55 hod.
  ITC - „Nové povinnosti výrobců, dovozců a distributorů ZP stanovené Nařízením 745/2016“
  Ing. Pavel Vaněk – ředitel divize certifikace
 • 12:00-12:45 hod.
  ITC - „Příprava společnosti (výrobce a dovozce) na postupy posouzení shody ZP dle Nařízení 745/2016“
  Ing. Pavel Vaněk – ředitel divize certifikace
 • 12:45–13:30 hod.
  Přestávka na občerstvení
 • 13:30–14:30 hod.
  II. EZÚ - „Nová regulace MDR - klíčové změny pro výrobce zdravotnických prostředků.”
  Ing. Martin Tulis – manažer produktu ZP
 • 14:45-15:30 hod.
  III. Diskuze a závěrečné slovo předsedy AVDZP

Dodatečné informace

Seminář se uskutečňuje na základě usnesení plenárního zasedání Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, která proběhla dne 9. 3. 2017.

 • Odborný garant semináře:
  Ing. Petr Mašek
  místopředseda představenstva - sekce vzdělávání
  JUDr. Jaroslav Kopeček
  předseda představenstva Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
 • Sekretariát semináře:
  AVDZP
  Simona Marie Dolníčková
  Vinařská 6, 603 00 Brno
  mobil: 602 780 297
  tel: 543 243 032
  e-mail: simona.dolnickova@medtechnik.cz

Pozvánka s přihláškou ke stažení (Word)