Pozvánka na výroční členskou schůzi Asociace VDZP - 15. 3. 2018

Vážení členové asociace, dovolte mi, abych vás jménem předsedy představenstva pozvala na výroční členskou schůzi AVDZP, která se uskuteční dne 15. března 2018 od 13:00 hodin v Brně. Bude se jednat o velmi důležité setkání nejen proto, že se zde budou schvalovat zásadní dokumenty pro fungování asociace v r. 2018, ale současně zde vystoupí řada významných hostů se zajímavými a aktuálními příspěvky. Budete mít možnost se s nimi potkat osobně a diskutovat témata, která vás zajímají.

Hlavní dokumenty, které se budou schvalovat, naleznete níže ke stažení. Pokud budete mít jakékoli dotazy, připomínky, neváhejte nás, prosím, obratem kontaktovat.

Ve stejný den od 9:00 hodin jsme pro vás připravili akci pro vzájemnou diskusi, výměnu zkušeností a zjištění možností pro navázání bližší spolupráce. Pozvánku na akci s názvem „One2One“ naleznete také níže ke stažení. Na tuto akci můžete vyslat také své zástupce, kteří se mohou v případě zájmu zúčastnit i následné členské schůze.

Svoji účast jak na členské schůzi tak na dopolední akci, prosím, co nejdříve potvrďte na adresu: simona.dolnickova@avdzp.cz


Datum a místo konání zasedání:

 • Datum: 15. 3. 2018
 • 9:00–12:00 hod. - interaktivní setkání členů Asociace v rámci akce „One2One“
 • Od 13:00 hodin - výroční členská schůze (oběd 12:00–13:00 hod.)
 • Místo konání: Orea Resort Santon, Přístavní 38, 635 00 Brno, www.resortsanton.cz

Program členské schůze

 • 1. Zahájení členské schůze
 • 2. Vystoupení pozvaných hostů:
  • prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
   • téma odborné přednášky z oblasti dýchacích onemocnění – „Quo vadis pneumologie?“
  • Za MPO: Ing. Marian Piecha, Ph.D.
   • pověřený náměstek Sekce fondů EU a digitální ekonomiky
  • Za MZV: PhDr. Marek Svoboda
   • ředitel OED
  • Za MZ: JUDr. Jakub Král, Ph.D.
   • poradce ministra pro oblast ZP
  • Za MZ: PharmDr. Alena Tomášková
   • ředitelka odboru farmacie
  • Za Českou agenturu pro standardizaci – Mgr. Zdeněk Veselý
   • generální ředitel
  • Za SÚKL: Mgr. Irena Storová
   • ředitelka
  • Za CzechTrade: PhDr. Adriana Dohnalová
  • Za CZECHIMPLANT: doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
   • předseda představenstva klastu CZECHIMPLANT
 • ______ PŘESTÁVKA ______
 • 3. Kontrola usnášeníschopnosti, volba návrhové komise
 • 4. Zpráva o činnosti Asociace za rok 2017
 • 5. Revizní zpráva o finančním hospodaření Asociace za rok 2017
 • 6. Návrh finančního rozpočtu a plánu činnosti Asociace na rok 2018
 • 7. Změny v členské základně
 • 8. Návrh změny Stanov
 • 9. Hlasování o návrhu usnesení výroční členské schůze pro rok 2018
 • 10. Diskuse
 • 11. Závěr

Dokumenty ke stažení v PDF