Pozvánka na členskou schůzi Asociace VDZP - 10. 11. 2016

Členská schůze se společenským večerem pro členy AVDZP se uskuteční 10. 11. 2016 v prostorách hotelu Kraví hora v Bořeticích. Zástupci členských firem jsou srdečně zváni.


Datum a místo konání zasedání:

 • Datum: 10. 11. 2016, ve 13:00 hodin (příjezdy a oběd 11:30–13:00 hod.)
 • Místo konání: Hotel Kraví hora, Bořetice 510, 691 08 Bořetice, www.kravihora.cz

Program členské schůze

 • 1. Zahájení ve 13:00 hodin - JUDr. Jaroslav Kopeček – předseda představenstva AVDZP
 • 2. Vystoupení hostů:
  • Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. - Emeritní přednosta III. Chirurgické kliniky FN Motol
   - „Současná úroveň chirurgie“
  • Ing. Milan Morkus – obchodní ředitel Altech, spol. s r.o.
   - „Prezentace vývojových a výzkumných úkolů Altech, spol. s r.o. - členská firma AVDZP“
 • 3. Změny v členské základně – přijímání nových členů
 • 4. Zpráva o činnosti Asociace za II. pololetí 2016
  - podpora výzkumu a vývoje, podpora exportu, marketing a propagace, certifikace, BVV
 • 5. Vystoupení hostů:
  • Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA – ředitelka VFN Praha
  • Ing. Milan Ráž - Czech Trade – podpora exportu, program NOVUM
  • Ing. Marek Svoboda - MZV - ekonomická diplomacie
  • Ing. Martin Šperl - MPO - podpora exportu oficiální účasti
  • Ing. Martin Švolba - MPO podpora VV - program TRIO
  • Ing. Petr Očko, PhD. TAČR - podpora VV – program Epsilon
 • 6. Volby předsedy Asociace a představenstva Asociace
 • 7. Závěr
 • II. část - Kulturně společenský program

Organizační pokyny

 • 1. Každý člen asociace má právo vzít si s sebou doprovodnou osobu. Dopravu a ubytování si hradí samostatně, občerstvení je zdarma.
 • 2. Druhá část zasedání není povinná
 • 3. Ubytování je v hotelu Kraví hora (www.kravihora.cz). Noclehy si s předstihem objednávejte individuálně (říct, že patříte k asociaci). Doporučujeme ubytovat se při příjezdu v době od 11:30 do 13:00 hodin.
 • 4. Parkoviště je možné využít u míst ubytování
 • 5. Dopravní dispozice – dálnice D2 Brno, potom směr Bratislava, sjezd Hustopeče a dále na Bořetice
 • 6. Časový rozvrh zasedání:
  11:30 až 13:00 hodin: příjezd, ubytování a oběd
  13:00 až 17:00 hodin: členská schůze Asociace
  17:00 až 18:00 hodin: volný čas
  18:00 až 23:00 hodin: společenská část ve vinném sklepě
 • 7. V hotelu Kraví hora je možnost nákupu lahvového vína
 • 8. Doporučujeme využít v pátek, eventuálně přes víkend relaxační návštěvu pěkného okolí Bořetic a celé vinařské oblasti.

Pozvánka ke stažení v PDF