Pomoc v ochraně před koronavirem

Také Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků se snaží prostřednictvím svých členů pomáhat v zajištění opatření proti šíření koronaviru.

Jednou z velmi úspěšných firem, které se daří zvýšeným úsilím a nasazením pomáhat v zásobování českých nemocnic potřebnými ochrannými prostředky je členská firma Batist Medical z Červeného Kostelce. Jedná se o jednu z největších českých firem vyrábějící také ochranné roušky a další ochranné zdravotnické produkty. Firma, která vyrábí okolo milionu kusů ústenek měsíčně, se nyní rozhodla zakoupit novou linku na ústenky s kapacitou až 400 tisíc kusů měsíčně a uvést ji do provozu v co nejkratší lhůtě po splněních všech podmínek umožňující její spuštění. Dojde tak ke zvýšení dodávek roušek o 50 procent asi na 1,5 milionu měsíčně. Okolo 90 procent produkce míří k českým zákazníkům.

Firmě se také podařilo vyvinout nový typ roušky, který má lepší filtrační schopnosti díky dovnitř vložené vrstvě z nanovláken. Tato patentovaná rouška má schopnost zachycovat i viry, nejenom bakterie a může tak být účinným prostředkem v ochraně před koronavirem.

V těchto dnech současně asociace jedná o možnosti dodat zejména nedostatkové respirátory FFP3 ze zahraničí a pomoci tak v předzásobení nemocnic a dalších uživatelů tohoto tolik žádaného zboží.