Okno do světa výroby a prodeje zdravotnických prostředků 2018

Dne 19. dubna 2018 proběhl v rámci plánovaných aktivit AVDZP a také dlouholeté spolupráce s VUT Brno v aule prof. Braunera v budově Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT odborný seminář "Okno do světa výroby a prodeje zdravotnických prostředků“.

V průběhu tří hodin se více jak dvoustovkám studentů z několika fakult VUT a také ze střední průmyslové školy představilo poutavými prezentacemi zástupci sedmi členských firem Asociace. Studenti tak měli možnost seznámit se nejen s firmami jako svými možnými budoucími zaměstnavateli, ale zejména se zajímavými inovativními produkty jako výsledky výzkumu a vývoje.

Následná živá diskuse svědčila o tom, že studenty jednotlivá vystoupení zaujala. Podnětný pro ně byl zejména náhled do procesu komercionalizace výsledků výzkumu a vývoje, kterými se zabývají už i mnozí studenti, do praxe. Asociace velmi oceňuje pomoc pana doc. Milana Chmelaře, který se na VUT zhostil organizace semináře.


Fotogalerie