Odborný seminář pod záštitou SÚKL

Dne 10. 10. proběhl pod záštitou SÚKL odborný seminář AVDZP zaměřený zejména na technickou a klinickou dokumentaci ZP. Úvodního slova se ujala ředitelka SÚKL Irena Storová, která v závěru nabídla možnost i další semináře pořádat na půdě SÚKL.

Počet více jak 70-ti účastníků svědčí o velkém zájmu členů asociace ale také o aktuálnosti daných témat. V rámci prezentací jednotlivých vystupujících zazněla celá řada cenných informací, odkazů apod. V následné diskusi se projednávala i další témata – prodloužení certifikace pro EZÚ dle MDD, stav příprav podání žádosti ITC pro MDR, corrigendum MDR na třídu I ZP s tím, že dojde k prodloužení platnosti certifikátů až do r. 2024 a další. Všichni účastníci a členové asociace budou mít prezentace všech diskutujících k dispozici.


Fotogalerie