Nový předseda představenstva AVDZP

Na členské schůzi AVDZP, dne 9. 11. 2017 v Mikulově, odstoupil stávající předseda představenstva, JUDr. Jaroslav Kopeček, ze své funkce. Novým předsedou představenstva byl členskou schůzí řádně zvolen Doc. RNDr. PhMr. Karel Volenec, CSc.

JUDr. Jaroslav Kopeček zůstává nadále členem představenstva a současně bude vykonávat funkci odborného konzultanta. Ing. Jana Vykoukalová - jako členka představenstva, je pověřena řízením sekretariátu pro zajištění činností Asociace.

JUDr. Jaroslavu Kopečkovi členové představenstva, jménem celé Asociace, vyslovují poděkování za mnohaleté vedení a rozvoj Asociace.


Zápis z členské schůze AVDZP, 9. 11. 2017, ke stažení v PDF


Předseda představenstva AVDZP - JUDr. Jaroslav Kopeček JUDr. Jaroslav Kopeček
Doc. RNDr. PhMr. Karel Volenec, CSc.