Asociace získala dotaci na vytvoření rozvojové platformy

Asociace byla úspěšná se svým projektem „Budování kapacit a znalostí vedoucí k zapojení výrobců zdravotnických prostředků do zahraniční rozvojové spolupráce“ a získala dotaci na jeho realizaci. Na základě toho se mohou členové asociace zapojit do nově vznikající sítě dodavatelů zdravotnických prostředků pro rozvojové země.

Česká rozvojová agentura

Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Českou rozvojovou agenturou, která dotaci poskytla, budeme spolu s externími experty realizovat zejména tyto aktivity:

  • Vytvoříme pro Asociaci moderní PPT prezentaci
  • Vytvoříme moderní katalog služeb a výrobků nabízející komplexní řešení - "vzorovou nemocnici" (online a tištěný katalog)
  • Uspořádáme pro členy 3 semináře (2 teritoriální a jeden na tendrové příležitosti v mezinárodních organizacích)
  • Vytvoříme databázi kontaktů na mezinárodní organizace v rámci fondů EU
  • Zpracujeme strategii vstupu na ZRS a do mezinárodních tendrů

Věříme, že této příležitosti využije co nejvíce firem z řad našich členů.

Pro podrobné informace k projektu kontaktujte, prosím, koordinátorku Barboru Latečkovou na telefonním čísle 603 559 952, nebo na emailu blateckova@4geval.com