Diskusní fórum a výroční členská schůze AVDZP

Dne 25. dubna 2019 v prostorách kongresového TOP Hotelu Praha proběhlo za velkého zájmu našich členů a dalších hostů diskusní fórum pořádané AVDZP na téma „Perspektivy českého zdravotnického průmyslu“.

JUDr. Král v roli moderátora postupně uvedl jednotlivé vystupující a průběžně pokládal dotazy a moderoval živou diskusi s posluchači. V rámci programu nejdříve vystoupila ředitelka SÚKL Irena Storová, která představila nové kompetence a priority SÚKL v oblasti zdravotnických prostředků a hlavní cíle pro r. 2019. Na toto vystoupení plynule navázala vedoucí oddělení léčiv a zdravotnických prostředků MZ Daniela Rrahmaniová, aby informovala o stavu přípravy nové právní úpravy v oblasti zdravotnických prostředků pro adaptaci na MDR.

Největší ohlas vyvolalo následující vystoupení nového ministra MPO Karla Havlíčka. Ten emotivní formou informoval o hlavních cílech a vizích, kdy by se MPO mělo stát komunikačně příznivým rezortem s novými kompetencemi. Přislíbil finanční i personální zdroje pro EZÚ, informoval o přípravě programů podpory pro nové programovací období a vyzval ke spolupráci při formulaci nových programů podpory TAČR pro oblast zdravotnických prostředků. V rámci diskuse byl vysloven požadavek o zajištění MPO kvalitního českého zastoupení v Evropské komisi.

Poté předseda ÚNMZ Viktor Pokorný informoval o současném stavu a vývoji rozsahu oznámení českých NB. Zdůraznil nutnost kvalitní přípravy obou českých NB na joint assessment. Jeho vystoupení doplnil ředitel EZÚ Zdeněk Vališ s aktuální informací o momentálním stavu příprav EZÚ na joint assessment a o přeposuzování certifikátů českých výrobců ZP.

Odpoledne následovala vlastní výroční členská schůze AVDZP, kde ihned v úvodu místopředseda představenstva Karel Kloc informoval přítomné, že doc. Karel Volenec se rozhodl odstoupit z funkce předsedy představenstva a současně odejít i z představenstva z důvodu velkého časového zaneprázdnění při řízení firmy a také z důvodu pověření novou funkcí v rámci UK. Místopředseda Kloc mu poděkoval za velké úsilí a aktivitu při více jak ročním vedení Asociace. Následně informoval přítomné, že představenstvo doporučuje členské schůzi schválit do funkce předsedkyně představenstva Ing. Janu Vykoukalovou, která je členskou představenstva a výkonnou ředitelkou Asociace. Po jednohlasném schválení nové předsedkyně došlo ještě na hlasování o novém členovi představenstva, kterým se stal Petr Foit, obchodní ředitel firmy LINET. Ten následně jako člen představenstva zodpovědný za oblast exportu představil přítomným nově připravenou zajímavou a zcela nově pojatou prezentaci českého zdravotnictví a AVDZP.

Členská schůze také přijala čtyři nové členy, kdy se ve všech případech jedná se o výrobce zajímavých a inovativních zdravotnických prostředků.

Celodenní setkání členů Asociace bylo tak jako vždy nabité zajímavými vystoupeními doprovázené živou diskusí.

Budeme se těšit na další setkání a uvítáme vaše podněty.

Jana Vykoukalová
předsedkyně představenstva


Fotogalerie