Členská schůze AVDZP

Dne 8. listopadu 2018 v prostorách kongresového hotelu LUNA u Ledče nad Sázavou proběhla za velkého zájmu našich členů v letošním roce poslední členská schůze.

První část členské schůze patřil jako obvykle vystoupení důležitých a zajímavých hostů, kdy všechny jejich příspěvky přitáhly velkou pozornost účastníků. Zásadní byly především informace týkající se nejaktuálnějších témat, jako je udržitelnost českých notifikovaných osob, možnosti přestupu k zahraničním certifikačním společnostem, problematika přípravy programů podpory certifikačního procesu produktů, formy podpory exportu apod. Všechny přítomné potěšily informace o zásadní změně ve způsobu a rychlosti vyřizování žádostí a agendy SÚKL prezentované ředitelem Sekce ZP MUDr. Foitem.

Členská schůze ocenila čestným uznáním dlouholetou aktivní činnost v asociaci generálního ředitele EGO Zlín Ing. Pavla Kostky a přijala do svých řad pět nových členů.

Živá debata pokračovala i ve večerních hodinách při neformálním setkání.

Budeme se těšit na další setkání a uvítáme vaše podněty.

Jana Vykoukalová
Výkonná ředitelka a členka představenstva


Fotogalerie