Členská schůze AVDZP

Dne 7. listopadu 2019 v prostorách kongresového sálu hotelu Zámek Berchtold proběhla za velkého zájmu našich členů druhá letošní členská schůze.

V její první části již tradičně vystoupila řada důležitých a zajímavých hostů z ministerstev a institucí, s nimiž asociace aktivně spolupracuje. Zásadní byly především informace o aktuálních kapacitách českých notifikovaných osob, stavu jejich přípravy na podání žádosti pro notifikaci dle MDR a náročné přípravě a podmínkách podnikání pro výrobce ZP při uplatňování nové evropské legislativy od května 2020. Diskutovalo se o možných formách podpory pro výrobce ZP. Tato problematika se bude podrobněji řešit na kulatém stolu s ministrem MPO Karlem Havlíčkem. Zajímavé informace zazněly také z oblasti podpory exportu a projektu zahraniční rozvojové spolupráce, kdy se vedle dlouhodobě na vysoké úrovni spolupracujícího ministerstva zahraničních věcí chce aktivněji zapojit také ministerstvo zdravotnictví.

Následně se živě diskutovalo i ve večerních hodinách v krásných prostorách Zámku Berchtold.

Budeme se těšit na další setkání a uvítáme vaše podněty.

Jana Vykoukalová
Předsedkyně představenstva


Fotogalerie