Magellan Česká republika s.r.o. je finanční nebankovní instituce poskytující finanční servis nemocnicím a jejich dodavatelům v regionu střední Evropy. Společnost Enterprise Investors, která řídí největší skupinu investičních fondů ve střední Evropě nám zajišťuje základ pro spolehlivé finanční partnerství. Akcie naší mateřské společnosti Magellan S.A. jsou obchodovány na Varšavské burze. Cílovou skupinou pro poskytování našeho finančního servisu jsou poskytovatelé zdravotní péče, zdravotnická zařízení a jejich dodavatelé.

Co můžete díky nám získat?

 • zlepšení vzájemných obchodních vztahů s nemocnicemi díky trojstrannému jednání
 • odblokování limitů pohledávek po splatnosti a následné zvýšení prodejů do zdravotnických zařízení
 • snížení rizika pozdních plateb a neplacení ze strany zdravotnických zařízení
 • zlepšení cash flow
 • pevné plánování cash flow
 • zkrácením časových limitů, omezení nutnosti tvorby opravných položek

Co nabízíme?

 • Nabízíme garanci na splacení závazků zdravotnických zařízení
 • V případě, že pohledávka nebyla zaplacena, můžeme zaplatit za nemocnici
 • Nastavíme platební limity a podmínky dle stávající ekonomické situace individuálně s každým zdravotnickým zařízením. Nemocnice má právo zaplatit buď dodavateli nebo si sestavit dlouhodobý splátkový kalendář se společností MedFinance Magellan.
 • Můžeme nabídnout půjčku vaší společnosti vyžadující pouze jediné zabezpečení a to formou postoupení pohledávek vůči zdravotnickým zařízením.

Co je standardní pro naše služby?

 • Prioritou je zachovat dobré vztahy mezi dodavatelem a zdravotnickým zařízením
 • Minimum formalit a rychlé jednání
 • Flexibilní přizpůsobení se požadavkům klienta a konkrétním obchodním poměrům
 • Bezpečnost a transparentnost obchodního vztahu – garantujeme, že přijaté pohledávky nejsou předávány dál
 • Každá nabídka je připravena na míru každému klientovi a jeho obchodním partnerům

Faktoring – profinancujeme vaše prodeje zboží a služeb do nemocnic a převezmeme rizika související s placením. Odkoupíme vaše pohledávky po lhůtě/do lhůty splatnosti.

Výhody transferu pohledávek:

 • V rámci zachování dobrých vztahů se zákazníky MedFinance Magellan nevymáhá pohledávky, ale nabízí příznivé finanční řešení pro nemocnice dle jejich aktuální finanční situace
 • Většina kontraktů je bez zajištění, bezregresních, naše společnost přebírá veškerá rizika vyplývající z neplacení závazků
 • Krátká doba vyplácení prostředků, pro období do 30. 6. 2013 nabízíme již od sedmi dnů po podepsání kontraktu
 • Atraktivní cena služeb, skonto již od 1% hodnoty pohledávky, skonto navyšujeme pouze v případě špatného ratingu zdravotnického zařízení nebo v případě nadstandardně dlouhého splátkového kalendáře ze strany nemocnice

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.