GENERI BIOTECH je biotechnologická společnost, která zaměřuje svůj vývoj, výrobu a služby na následující oblasti.

Výroba in vitro diagnostických kitů | ISO 13485

pro segment trhu: laboratorní medicína

IVD kity v řadách:

 • HEMO – kity pro detekci trombofilních mutací
 • PHARM - kity pro detekci farmakogeneticky významných mutací
 • GENETIC - kity pro lékařskou genetiku
 • MICRO - kity pro detekci mikroorganismů
 • ONKO - kity pro onkologii
 • Izolační kity

Výroba produktů pro molekulární biologii | ISO 9001

pro segment trhu: věda

Produkty v řadách:

 • oligonukleotidy
 • qPCR sondy
 • reagencie pro PCR
 • izolační kity

Testovací a kontrolní služby | ISO/IEC 17025, GLP, GMP

pro segment trhu: pharma/biotech

 • testování pro fáze vývoje léčiv: drug discovery, preklinické a klinické testování
 • kontrola kvality ve výrobě biologických léčiv

pro segment trhu: věda

 • testování cytotoxicity
 • autentizace buněčných linií
 • detekce mykoplazmat

pro segment trhu: veřejnost

 • testy otcovství
 • testy genetického původu

pro segment trhu: státní orgány

 • testování znaleckého ústavu