Firma ELLA-CS byla založena roku 1991 a je zaměřena na výrobu speciální zdravotnické techniky. Je čistě tuzemskou firmou, nemá žádné zahraniční vlastníky a v současné době zaměstnává zhruba 100 pracovníků. Vznikla jako logické vyústění výrobní činnosti, která probíhala od roku 1986 pod záštitou Ústavu experimentální onkologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Vývoz speciálních termoelektrických sond pro termoradioterapii byl zahájen již v roce 1986. Termoelektrické sondy byly vyvinuty ve výše zmíněném institutu.

Firma pak značně rozšířila svůj sortiment o stenty, extraktory a další speciální zdravotnické prostředky. Jádrem našeho podnikání je vývoj vlastních výrobků v úzké spolupráci s významnými klinickými centry. V současné době máme ve svém portfoliu 3 celosvětově unikátní produkty – biodegradabilní BD stent, Daniš stent na zástavu krvácení z jícnových varixů a extraktor pro snadné a bezpečné vyjímání v jícnu implantovaných stentů.

Obě naše provozovny disponují čistými prostory třídy čistoty 10 000 a využívají Zásad správné výrobní praxe. Tyto zásady jsou validované pro výrobu implantátů a jejich dodržováním splňujeme ta nejpřísnější výrobní kritéria. V roce 1996 jsme úspěšně absolvovali audit TÜV a získali ISO 9001, EN 46001 a první CE certifikát. Od roku 2004 je společnost certifikována dle normy ISO 13485, jejíž požadavky splňuje.

Od samého počátku bylo krédem společnosti být lékařům partnerem při řešení jejich problémů jak v oboru experimentální, tak klinické medicíny a pružně reagovat na jejich požadavky.

Firma se také soustřeďuje na řešení vývojových úkolů ve spolupráci s prestižními zahraničními a domácími institucemi.

Cílem společnosti je zaujmout přední místo ve vývoji nových typů zdravotnických prostředků v České republice a zároveň se stát jejich přímým dodavatelem. Kromě toho firma hodlá postupně rozšiřovat nabídku nově vyvinutých výrobků, více vyvážet a zakládat další nové pobočky mimo Českou republiku.

  • Gastrointestinální nerezové a nitinolové stenty
  • Jícnový biodegradabilní stent
  • Extraktor pro jícnové nitinolové stenty
  • Systém kvality dle EN ISO 13485:2003