Budování kapacit a znalostí vedoucí k zapojení výrobců zdravotnických prostředků do zahraniční rozvojové spolupráce

Logo CHS

Termín realizace projektu:

 • 2/2019 – 12/2019

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem realizace projektu je budování kapacit pro odbornou pomoc a získávání znalostí členům platformy pro ZRS v rámci Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků pro zapojení do aktivit zahraniční rozvojové spolupráce.

Dalším záměrem je prostřednictvím odborné platformy „Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických potřeb“ vybudovat odborné kapacity členů Asociace (příp. dalších subjektů) pro úspěšné zapojení se do zahraniční rozvojové spolupráce a založit síť (network) českých dodavatelů.

Projekt má za cíl vytvoření jednotné marketingové prezentace a vytvoření nabídky komplexního řešení, které je dnes u dodavatelů zdravotnických služeb v mezinárodní rozvojové spolupráci nutností.


Dílčí cíle projektu jsou následující:

 1. Zmapovat nabídku na české straně (jaké produkty a služby jsou k dispozici) a vytvořit „Produktový katalog“ v tištěné i elektronické podobě, který by atraktivní formou ukázal ČR jako zemi, která umí nabídnout komplexní řešení v oblasti zdravotnictví – a to v různých podobách až po kompletní vybavení nemocnic apod.
 2. Dobudování sítě zdravotnických organizací po marketingové stránce – vizuál, logo, webová prezentace
 3. Vytvořit dlouhodobou strategii nově vzniklé sítě a jejího udržitelného financování.
 4. Zmapovat příležitosti v oblasti mezinárodní ZRS (strana poptávky: např. také rámci fondů EU, tendrů WHO, OSN, Unicef apod) a připravit kapacity sítě pro přípravu nabídek do mezinárodních tendrů. Průběžný monitoring vhodných příležitostí v rozvojových zemích pro možné zapojení členů sítě.
 5. Zajistit odborné vzdělávání a zvýšit povědomí členů platformy o rozvojových trzích a podmínkách projektů.

Hlavní výstupy projektu:

 1. Zpracování produktového katalogu s ucelenou nabídkou českých firem pro oblast zdravotnictví (především s důrazem na komplexní vybavení nemocnic, případně jednotlivých jednotek nemocnic a zdravotnických zařízení)
 2. Vytvoření webové prezentace sítě.
 3. Vytvoření strategie sítě
 4. Uspořádání jednoho workshopu pro členy platformy zaměřeného na postupy, jak se ucházet o mezinárodní granty, jak se zapojit do mezinárodních tendrů v oblasti ZRS.
 5. Uspořádání dvou odborných seminářů – k tématu „specifika trhů vybraných zemí Afriky a Blízkého Východu“ – včetně možností financování projektů v těchto zemích.

Hlavní výstupy projektu:

 • Zrealizovali jsme dva úspěšné exportní semináře – 20. 5. 2019 seminář zaměřený na vybrané země Západní Afriky (Ghana, Senegal) a 24. 9. 2019 zaměřený na země Blízkého východu – Omán, Saudskou Arábii a Kuvajt
 • Zpracovali jsme Strategii k vytvoření sítě dodavatelů zdravotnického zařízení a služeb pro rozvojové země
 • Zpracovali jsme ve třech jazykových verzích prezentaci českého zdravotnictví a nabídku dodávek ucelených celků do rozvojových zemí
 • Zpracovali jsme stručnou brožuru s nabídkou řešení zdravotní péče formou dodávky komplexních celků/nemocnice – opět ve třech jazykových verzích
 • Dokončujeme katalog, který bude opět postaven na nabídce realizace komplexních řešení s odkazem na konkrétní produkty
 • 29. 11. 2019 jsme zrealizovali seminář zaměřený na zkušenosti a možnosti k zapojení do tendrů mezinárodních organizací v rozvojových zemích. Kromě monitoringu tendrových příležitostí a budování kapacity na účast v (relevantních) tendrech prostřednictvím nové sítě zde byla prodiskutována i možnost organizace PROPEDu nové sítě do vybrané organizace jako např. WHO
 • Zrealizovali jsme několik setkání účastníků projektu ke sdílení zkušeností, výměně názorů k realizaci projektu

Na výše uvedené aktivity navazují další konkrétní kroky – v druhé polovině listopadu se za účasti náměstka MZV M. Tlapy uskutečnila mise do Ghany (informace obdrželi všichni členové AVDZP). Příští rok plánujeme incomingovou misi z Ghany. Druhý týden v prosinci proběhla za účasti ministra zdravotnictví mise do Ománu a SA. Zpracovali jsme navazující projekt na podporu ZRS a opět požádali o poskytnutí dotace na jeho realizaci. Záměr a obsah projektu jsme prodiskutovali na společném setkání v rámci členské schůze AVDZP dne 7. 11. 2019.