Představenstvo je nejvyšším orgánem Asociace v období mezi plenárními zasedáními. Je voleno plenárním zasedáním na období pěti let. Členové představenstva jsou vysoce kvalifikovanými odborníky z oboru s mnohaletými zkušenostmi v řízení významných podniků a institucí v oblasti zdravotnictví a obchodu. Z tohoto silného know-how mohou čerpat všechny členské firmy ve svůj prospěch.


Doc. RNDr. PhMr. Karel Volenec, CSc.
Předseda představenstva AVDZP
Mezinárodní spolupráce
Ing. Jana Vykoukalová
Výkonná ředitelka AVDZP
Podpora exportu
Ing. Karel Kloc, CSc.
Místopředseda
Výzkum, vývoj, inovace
Ing. Petr Mašek
Místopředseda
Legislativa, certifikace
Doc. Ing. Jaroslav Průcha, CSc. Doc. Ing. Jaroslav Průcha, CSc.
Člen představenstva
Spolupráce s akademic. sférou a VŠ
Ing. Tomáš Kolář
Člen představenstva
Meziasociační spolupráce
Ing. Karel Fiedler
Člen představenstva, Propagace, spolupráce s veřejnou správou
Petr Kotík
Člen představenstva