Projektové práce

Projektové práce se specializací pro farmaceutický průmysl a zdravotnictví od vytvoření koncepce, konsultace se zákazníkem a uživatelem, až po zpracování projektu pro stavební povolení a projektu pro realizaci stavby.

Realizace

Dodávka a realizace v plném rozsahu na klíč (zajištění inženýrské činnosti) – vestavby čistých prostor vč. klimatizace a větrání, technologie, vybavení, instalace médií. To vše za pomoci komponentů a materiálů speciálně určených pro daný typ zakázky.

  • Design and installation of clean premises for development, research and production of pharmaceutical products, drugs and other preparations
  • Návrhy a realizace operačních sálů všech kategorií, kompletní operační trakty, nemocniční komplexy, jednotky intensivní péče ,anesteziologicko-resuscitační oddělení, oddělení centrální sterilizace, laboratoře
  • Realizace výrobních prostor s vysokými nároky na bezprašnost, teplotu, vlhkost a přetlaky
  • Validace – instalační, operační kvalifikacečistých prostor, médií a technologií, vč. systémů měření a regulace, zajišťujeme kompletní balík služeb v oblasti validací – DQ, IQ, OQ, PQ, VMP, konsultace předpisů GMP a QA
  • Servis – v rámci dodávek zajišťujeme odborný servis námi dodávaného zařízení

Své zakázky realizujeme v mnoha regionech a ze- mích, především se však specializujeme na Ruskou Federaci, země EU a v neposlední řadě Českou Republiku.

Disponujeme projekční a realizační skupinou zkušených odborníků, inženýrů a technologů, kteří se dlouhá léta pohybují v oblasti projektování a realizace čistých prostor

  • Projektování, realizace a dodávka čistých prostor a technologických celků v oblasti farmacie a zdravotnictví.
  • Návrhy a realizace čistých prostor pro rozvoj, výzkum a výrobu farmaceutických produktů, léků a jiných preparátů.